• Mezheplertarihi.com
    • Hoşgeldiniz
Üyelik Girişi

     

 

 Alevilik-Bektaşilik Yazıları
Prof.Dr.Sönmez KUTLU,  Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006

     

Çağdaş İslam Akımları ve Sorunları
Prof.Dr. Sönmez Kutlu
Fecr Yayınevi
ANKARA 2008

 Şii Fırkalar

Nevbahti-Kummi Çev.Hasan Onat -Sabri Hizmetli -Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek

Ankara Okulu Yayınları

Ankara 2005

Anasayfa

Editörün Seçtikleri Ömer Faruk Teber, Bektâşî Erkânnâmelerinde Mezhebî Unsurlar,

 Hazırlayan:Arş.Gör.Muhyettin İğde

 Gerek Türklerin İslamlaşması sürecinde gerekse bundan sonraki dönemde İslam’ın engin hoşgörüsünün ortaya konulmasında Bektâşîliğin olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Bektâşîliğin mahiyeti, tarihsel serüveni ve fikri yapısı gibi konuları ancak Hacı Bektâş-ı Veli’nin ve ondan sonra kayda geçirilen öğretilerinin incelenip anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.Yeni...

                     


 

Ehli Sünnet Bir Mezhep Midir?

Arş.Gör.Fatmanur Alibekiroğlu

 Gidilen yol anlamına gelen mezhep”, ister siyasi ve itikadi, ister ameli, yani fıkhi olsun, İslam dininin düşünce ekolleri için kullanılan müşterek bir isimdir. “Siyasi, içtimai, iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin mezhep kurucusu sayılan insan ile ona uyanlardaki fikri, dini ve siyasi tezahürü” olan mezhepler,  tarihi sürecin içerisinde, en temelde insan unsurunun etkisiyle meydana gelmiş, beşeri oluşumlardır...Devamı...


 Türkiye’de Din Anlayışı 
 
Prof. Dr. Hasan ONAT
www.hasanonat.com

     İnsan,”oluş” halindeki bir varlıktır. İlk hücrelerin teşekkülüyle birlikte başlayan bu sürecin ilk aşaması, insanın son nefesini vermesiyle birlikte tamamlanmış olur. İnsanoğlu, değişmeyi farketmese bile, hem fizyolojik, hem de psikolojik yönden sürekli yenilenir, tazelenir. Her insan, her an yeni bir insandır. Bu durum, insanoğlunun “kendini gerçekleştirmesi”ne imkan sağlamaktadır. İnsanın yaratılış amacı, ömür denilen kısa zaman diliminde, toplum içinde, kendini gerçekleştirmedir. Bu bağlamda din, insan için, insanın kendini gerçekleştirebilmesi için bir “araç” niteliği taşımaktadır...Devamı...


Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri
Prof. Dr. Hasan ONAT
www.hasanonat.com

        Mezhepler din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Bütün mezhepler kendilerinin en sahih, en doğru mezhep olduğunu iddia ederler. Adı ne olursa olsun, hiçbir mezhebin İslam'la özdeşleştirilmesi mümkün değildir.Devamı....


İslam ve Mezhepler
Prof.Dr. Sönmez KUTLU
www.sonmezkutlu.com

  Mezhepler, sosyal ve siyasî bunalımların yaşandığı dönemlerde bu bunalımları aşmak konusunda çözümler üretebilmek için ortaya çıkmışlardır. Belli dönemler ve belli sorunları çözmek için ortaya çıkan, ancak evrensel olmayan daha çok siyasî nitelik taşıyan bu çözümler, daha sonraki nesiller tarafından itikadîleştirilerek inanç konusu yapılmıştır.Devamı...       

Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed
Prof.Dr. Sönmez KUTLU
www.sonmezkutlu.com

  Kitle iletişim araçlarında ve basın/yayın organlarında hemen her gün yeryüzünün çeşitli yerlerinden savaş haberleri, adam öldürme, ırz ve namusa tecavüz, hırsızlık, soygun, çocuk kaçırma, bombalamalar,  işkence ve katliamları, soykırım/etnik temizliği, din ve vicdan özgürlüğü üzerindeki baskıları içeren korkunç insan hakları ihlallerine dair haberler yer almaktadır.Devamı..


İnsan Hakları ve İslam
Prof.Dr. Sönmez KUTLU
www.sonmezkutlu.com

     Kur'an'ı Kerim, baştan sona okunduğu zaman onun insan haklarına ne kadar önem verdiği açıkca görülecektir. Böyle bir kitabın gönderilmesinin temel amacı, sadece sağlıklı, kişilikli, inançlı, kendisine ve insanlığa faydalı üretken insanlar yetiştirmektir. Aynı zamanda  adalet, eşitlik ve kardeşlik esasına dayalı faziletli bir toplum yaratmaktır.Devamı..

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret74647
Saat

       

   

Mezhepler Tarihine Giriş
Prof.Dr. nmez Kutlu

Dem Yayınları        

2008